Arbeidsvoorwaarden


Bij de VRR kun je gebruik maken van veel flexibele arbeidsvoorwaarden. Zo kun je je arbeidsvoorwaarden goed afstemmen op je persoonlijke wensen. Een kort overzicht:

Ambulancezorg

mha_arr_tegel

De ambulancesector heeft een eigen cao: de cao ambulancezorg.

Brandweer

brandweer_duiker_3

We volgen de rechtspositie regeling van Gemeente Rotterdam

Vrijwilliger

086-mhl-cploeg-meginzondervan1_1

Als brandweervrijwilliger gelden de volgende regelingen

Algemeen

kantoorpersoneel23

We volgen de rechtspositie regeling van de Gemeente Rotterdam

Meer weten?

Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking en sindsdien valt gemeentepersoneel niet meer onder de CAR-UWO maar onder de Cao Gemeenten. Omdat de inwerkingtreding van de Wnra is uitgesteld voor veiligheidsregio’s, valt personeel van de veiligheidsregio’s nog wel onder de CAR-UWO. Lees hier meer over de CAR-UWO voor Veiligheidsregio's.