CAO Vrijwillige brandweer


Rechtspositie

We volgen de rechtspositie regeling van Rotterdam zoals deze luidde op 31-12-2019.

Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking en sindsdien valt gemeentepersoneel niet meer onder de CAR-UWO maar onder de Cao Gemeenten. Omdat de inwerkingtreding van de Wnra is uitgesteld voor veiligheidsregio’s, valt personeel van de veiligheidsregio’s nog wel onder de CAR-UWO.

Vergoedingen

Je ontvangt een financiële vergoeding voor zowel opleidings-, oefen- als uitruk-uren. Daarnaast ontvang je een vaste jaarvergoeding.

Vitaliteit

1. Fietsregeling

Wij hebben een fietsregeling die het mogelijk maakt met belastingvoordeel een fiets aan te schaffen. Voor het belastingvoordeel geldt een maximum bedrag van € 1.250,00 inclusief BTW.

2 . Vers fruit

Op iedere (opkomst)locatie staat gratis vers fruit.

3. Fitnessfaciliteiten

Vitaliteit en gezondheid vinden wij belangrijk. Je mag daarom gratis en onbeperkt gebruik maken van de sportfaciliteiten op onze kazernes.