Diversiteit & Inclusie


Wij zijn er altijd, en voor iedereen!

Het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) telt 1,2 miljoen inwoners en omvat 862 km2. De regio kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Zo is er diversiteit in onder andere nationaliteit, levensovertuiging, seksuele voorkeur, godsdienst, cultuur, inkomen en leeftijd. Je kunt er niet omheen: alles wat en wie een mens kan zijn is in onze regio aanwezig.

We staan als organisatie middenin de maatschappij. Vanuit die positie willen we iedereen een kans geven en niemand uitsluiten. Met een inclusieve cultuur kunnen we ervoor zorgen dat de VRR een veilige, open en aantrekkelijke werkgever is, waarbij we divers toptalent aan ons kunnen binden. Onze ambitie is om een medewerkersbestand te creëren dat een afspiegeling is van onze diverse maatschappij, waarbij de organisatiecultuur ervoor zorgt dat talent tot bloei komt.  Om dit te bereiken is de ‘inclusieve werkomgeving’ één van onze strategische speerpunten. Bij de VRR willen wij de diversiteit van onze mensen op alle gebieden erkennen en waarderen. Met een inclusieve cultuur en grote verscheidenheid aan medewerkers kunnen we ons ontwikkelen tot een wendbare en initiatiefrijke werkomgeving waarin mensen zich thuis voelen.

Met de verschillende thema’s laten we zien hoe we hiernaar streven.

Gender

Een balans tussen het aantal mannen en vrouwen op de werkvloer, in het management en in de directieraad maakt een organisatie effectiever en efficiënter. Daarom streven wij ernaar om het percentage vrouwen binnen onze organisatie te vergroten. Genderdiversiteit is bij ons dan ook een belangrijk aandachtspunt bij het aantrekken en behouden van talent. Dit doen we onder andere door het opstellen van inclusieve vacatureteksten en het delen van persoonlijke verhalen.

HELDENMOED_62-63_eric_fecken

foto LHBT

LHBTIQ+

Wat je geslacht, genderidentiteit of seksuele voorkeur ook is: iedereen kan en mag zichzelf zijn bij de VRR. We streven naar een organisatiecultuur waarin iedereen, dus ook LHBTIQ+’ers, zich veilig voelen. Immers, als je niet kunt laten zien wie je bent, dan kun je ook niet de beste versie van jezelf zijn.

Op verschillende manieren willen we laten we zien dat medewerkers zichzelf mogen en kunnen zijn. Zo hebben we elk jaar aandacht voor ‘Coming Out Day’ door op de VRR locaties de regenboogvlag te hijsen. Brandweerkazernes, kantoorpanden en ambulanceposten door de hele regio hijsen op deze dag de vlag! Ook heeft Brandweer Nederland het netwerk ‘Roze in Rood' opgericht dat alle LHBT collega’s vertegenwoordigd en zich inzet voor een ‘kleurrijke’ werkomgeving. ‘Roze in Rood’ doet elk jaar mee aan de Gay Parade in Amsterdam. Iedereen van de VRR kan zich aansluiten bij het netwerk en meevaren op de boot!

Cultuur

Bij de VRR vinden we het heel normaal dat onze medewerkers diverse achtergronden en culturele gewoontes hebben en uiteenlopende feestdagen vieren. Sterker nog: WIJ! vieren deze graag mee. Aan al veel van deze gewoonten en feestdagen besteden wij actief aandacht. Zo stellen we jaarlijks een cultuuragenda op waarin we actief met elkaar stilstaan bij verschillende feestdagen. We laten graag zien hoe wij daar als organisatie mee te maken krijgen.

Daarnaast gaan de medewerkers van de VRR met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s zoals ‘Black lives Matter’. Of we organiseren een lunch met allerlei gerechten uit verschillende landen, om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan en kennis te delen over belangrijke onderwerpen.

013-Beeldbank-VRR-Kantoorpersoneel

1585224177070 (1)

Disability

Wij vinden goed werkgeverschap belangrijk. Daarom willen we onze medewerkers op alle mogelijke manieren faciliteren om het beste uit zichzelf te halen. Samen met onze ARBO afdeling maken we werkplekken op maat. Hierdoor kan iedereen met de juiste kennis en vaardigheden bij ons komen werken. Ook talent met een handicap is vanzelfsprekend welkom om bij ons te solliciteren en werken.

WIJ!

Onze medewerkers vinden Diversiteit en Inclusie (D&I) een belangrijk thema. Hierdoor is intern een beweging ontstaan genaamd “WIJ!”. In 2020 is de WIJ!-beweging formeel gelanceerd tijdens een interne bijeenkomst waarbij medewerkers konden deelnemen aan verschillende workshops over D&I-gerelateerde thema’s.

Iedereen binnen de VRR kan zich aansluiten bij dit platform en ideeën aandragen om bij te dragen aan een nóg inclusievere werkgever. WIJ! zorgen samen voor een werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn én waar iedereen welkom is.

IMG_0819

nultien-logo

010 Inclusief

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vormt, samen met andere Rotterdamse bedrijven, 010 Inclusief: het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Het platform is een stedelijke beweging in Rotterdam waar werkgevers en werknemers in hun eigen bedrijf diversiteit en inclusie versterken en anderen stimuleren dit óók te doen. Op deze manier stellen we samen de norm voor goed en inclusief werkgeverschap en richten we ons op het terugdringen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte en handicap en leeftijd.