Privacyverklaring


1       Privacy bij sollicitatie

Wanneer je bij ons solliciteert, geef je ons toegang tot jouw persoonsgegevens. We vragen je bijvoorbeeld om jouw CV met daarin persoonsgegevens, werkervaring en vaardigheden en eventueel om een motivatiebrief waarin je iets meer over jezelf vertelt. We vragen deze gegevens van je om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de functie.

We vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze documenten om te gaan en leggen je graag uit waarvoor we jouw gegevens gebruiken, wie jouw data te zien krijgen, waar we jouw documenten opslaan en hoe lang we jouw gegevens bewaren.

1.1     Procedure
Als je bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) of een onderdeel daarvan solliciteert komen jouw gegevens terecht bij onze HR-medewerkers en de managers van de betreffende vacature. De HR-medewerkers beoordelen of jouw sollicitatie in aanmerking komt voor een verdere sollicitatieprocedure. Wanneer jij door de eerste selectie komt, worden jouw gegevens gedeeld met één of meerdere geselecteerde medewerkers van de VRR die beter kunnen beoordelen of jij inhoudelijk geschikt bent voor de functie.

1.2     Welke gegevens verwerken wij en waarom?
Afhankelijk van de functie waarop je solliciteert vragen wij bepaalde gegevens van je. Deze gebruiken we om met je te kunnen communiceren en om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de betreffende functie. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor deze doeleinden en niet voor andere verwerkingen.

1.3     Voorwaarden en toestemming
Wanneer je bij ons solliciteert, geef je toestemming om bovenstaande procedure te volgen. De gegevens die je ons toestuurt, gebruiken we voor niets anders dan voor een goed verloop van de sollicitatieprocedure en delen we niet met derden zonder hiervoor eerst jouw toestemming hier te vragen.

1.4     Waar slaan we jouw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?
Jouw gegevens worden maximaal vier weken bewaard nadat de betreffende vacature gesloten is.
In sommige gevallen willen we jouw gegevens langer bewaren voor onze talentpool. Als we jouw gegevens willen opnemen in deze talentpool, dan zullen we je hiervoor eerst schriftelijk om toestemming vragen om je gegevens voor maximaal één jaar op te mogen slaan.

Wij slaan jouw gegevens op in Yellowyard Recruitment Software B.V. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alleen medewerkers van de afdeling HR krijgen toegangsrechten toegewezen tot het systeem waarin de gegevens worden opgeslagen. Zij zijn contractueel verplicht om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan.