CAO Brandweer


We volgen de rechtspositie regeling van Rotterdam zoals deze luidde op 31-12-2019.

Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking en sindsdien valt gemeentepersoneel niet meer onder de CAR-UWO maar onder de Cao Gemeenten. Omdat de inwerkingtreding van de Wnra is uitgesteld voor veiligheidsregio’s, valt personeel van de veiligheidsregio’s nog wel onder de CAR-UWO.

Fulltime

Een fulltime aanstelling is bij ons 36 uur per week. Binnen de repressie werken we met twee soorten roosters:

  • 24 uursdiensten, waarbij je 24 uur werkt en vervolgens 48 uur vrij bent.
  • Dagdiensten, waarbij je flexibele uren werkt in een rooster van maandag tot vrijdag.

Pensioen

Als overheidsinstantie zijn wij als werkgever aangesloten bij de stichting pensioenfonds ABP.  Wij betalen twee derde van jouw pensioenpremie.

Vergoedingen

1. Individueel Keuzebudget (IKB)

Je ontvangt een Individueel Keuzebudget. Dit kun je flexibel inzetten voor arbeidsvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn. Extra verlofuren? Een nieuwe fiets? Vakantiegeld? Het kan allemaal! Maak je het hele jaar geen of slechts gedeeltelijk gebruik van jouw opgebouwde IKB gelden, dan wordt het restant jaarlijks met jouw salaris van december uitgekeerd.

Bij een aanstelling in de 24 uursdienst, ontvangt je een IKB percentage van 18,05% van jouw bruto jaarsalaris. Bij een aanstelling in dagdienst is dit percentage 17,05%.

2. Reiskostenvergoeding

De daadwerkelijk gemaakte reiskosten voor woon-werk worden vergoed á € 0,12 per kilometer tot een maximum van 20 kilometer enkele reis.

Reizen met OV is mogelijk middels een persoonlijke NS-Business Card. De NS Business Card kan alleen gebruikt worden voor zakelijk reizen inclusief woon werkafstand en niet voor privé. De kosten voor zakelijke reizen worden volledig vergoed.

Voor dienstreizen ontvang je € 0,28 per km.

Vitaliteit

1. Werkgeversbijdrage Zorgverzekering

Je ontvangt jaarlijks een werkgeversbijdrage voor de kosten van jouw zorgverzekering. Deze wordt uitbetaald in december.

2. Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

De VRR biedt medewerkers een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. Via deze verzekering kun je je inkomen beschermen bij volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschikt. Je maakt zelf de keuze of je van deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering gebruik wil maken. Meer informatie is hier te vinden: Loyalis

3. Fietsregeling

Wij hebben een fietsregeling die het mogelijk maakt met belastingvoordeel een fiets aan te schaffen. Voor het belastingvoordeel geldt een maximum bedrag van € 1.250,00 inclusief BTW. Dit bedrag zal worden verrekend met je IKB.

4. Fitnessfaciliteiten

Vitaliteit en gezondheid vinden wij belangrijk. Je mag daarom gratis en onbeperkt gebruik maken van de sportfaciliteiten op onze kazernes.

5. Vers fruit

Op iedere (opkomst)locatie staat (bijna altijd 😊) gratis vers fruit.

Verlof

Bij een aanstelling in de 24 uursdienst ontvang je 218 uur per jaar aan verlof bij een fulltime dienstverband. Dit zijn omgerekend 9 wachten per jaar.

Bij een aanstelling in de dagdienst ontvang je 159,2 uur per jaar aan verlof bij een fulltime dienstverband.

Heb je een parttime aanstelling, dan is dit aantal naar rato.