CAO Ambulancezorg


Deze cao geldt voor alle medewerkers binnen de ambulancezorg. In de cao zijn onder andere afspraken gemaakt over reiskostenvergoeding, salariëring, vakantiedagen, gezondheidsbeleid, mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontwikkeling en overgangsregelingen ouderenbeleid.

Fulltime

Een fulltime dienstverband is bij ons 36 uur per week. Het is ook mogelijk om 40 uur per week te werken.

Pensioen

Als overheidsinstantie zijn wij als werkgever aangesloten bij de stichting pensioenfonds ABP.  Wij betalen twee derde van jouw pensioenpremie.

Vergoedingen

1. Reiskostenvergoeding

Je ontvangt een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer ter hoogte van €0,19 per kilometer met een maximum van 50 kilometer enkele reis per dag (100 km retour).  Voor dienstreizen die je in opdracht van de VRR maakt ontvang je ook €0,19 per kilometer, hiervoor geldt geen maximum per dag.

2. Thuiswerkvergoeding

Op dagen waarop je thuiswerkt ontvang je een vergoeding van €2,- netto per dag. Deze vergoeding geldt alleen voor functies, waarbij thuiswerken logischerwijs tot de mogelijkheden behoort.

3. Vakantiegeld

Je ontvangt 8,33% vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt met het salaris van mei uitbetaald.

4. Eindejaarsuitkering

Je ontvangt een eindejaarsuitkering van 8,33%. De uitkering wordt met het salaris van december uitbetaald

Vitaliteit

1. Werkgeversbijdrage Zorgverzekering

In de maand december ontvang je een jaarlijkse werkgeversbijdrage voor jouw ziektekostenverzekering op voorwaarde dat je in het kalenderjaar waarin je deze bijdrage aanvraagt een basisverzekering en aanvullende verzekering had.

2. Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

De VRR biedt medewerkers een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. Via deze verzekering kun je je inkomen beschermen bij volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschikt. Je maakt zelf de keuze of je van deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering gebruik wil maken. Meer informatie is hier te vinden: Loyalis

3. Fietsregeling

Wij hebben een fietsregeling die het mogelijk maakt met belastingvoordeel een fiets aan te schaffen. Voor het belastingvoordeel geldt een maximum bedrag van € 1.250,00 inclusief BTW. Dit bedrag kun je laten verrekenen door (tijdelijk) jouw salaris te verlagen of door het inleveren van verlofuren.

4. Fitnessbijdrage

Vitaliteit en gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom stimuleren wij je om regelmatig te sporten en hebben wij een fitnessregeling van maximaal € 20,- netto per maand.

5. Vers fruit

Op iedere (opkomst)locatie staat (bijna altijd 😊) gratis vers fruit.

Verlof

1. Verlofrechten

Je ontvangt 144 uur per jaar wettelijk verlof bij een fulltime dienstverband en
28 uur boven wettelijk verlof per jaar bij een fulltime dienstverband. Heb je een parttime dienstverband, dan is dit aantal naar rato.

2. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)

Bij een fulltime dienstverband krijg je 35 PLB-uren per jaar. Heb je een parttime dienstverband, dan is dit aantal naar rato. PLB-uren kun je in overleg met je leidinggevende, inzetten voor vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en je werk-privébalans. Afhankelijk van het doel kun je de PLB-uren ook omzetten in budget voor bijvoorbeeld een cursus of opleiding.

3. Jaarlijks verlof kopen of verkopen

Per kalenderjaar kun je maximaal 72 bovenwettelijke vakantie uren kopen bij een fulltime dienstverband. Heb je een parttime dienstverband, dan is het maximaal aantal vakantie uren die je mag kopen naar rato.

Per kalenderjaar kun je maximaal 28 bovenwettelijke vakantie uren verkopen of uitruilen bij een fulltime dienstverband. Heb je een parttime dienstverband, dan is het maximaal aantal vakantie uren die je mag verkopen of uitruilen naar rato.