Zoeken

CAO Ondersteunde functies Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond


We volgen de rechtspositieregeling van de Gemeente Rotterdam zoals deze luidde op 31-12-2019.


Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking en sindsdien valt gemeentepersoneel niet meer onder de CAR-UWO maar onder de Cao Gemeenten. Omdat de inwerkingtreding van de Wnra is uitgesteld voor veiligheidsregio’s, valt personeel van de veiligheidsregio’s nog wel onder de CAR-UWO.

Fulltime

Een fulltime dienstverband is bij ons 36 uur per week. Het is ook mogelijk om per week ADV-uren op te bouwen (maximaal 4 uur). Dit houdt in dat je wekelijks meer uren werkt dan je contracturen en die uren op een ander moment omzet in vrije tijd.

Pensioen

Als overheidsinstantie zijn wij als werkgever aangesloten bij de stichting pensioenfonds ABP.  Wij betalen twee derde van jouw pensioenpremie.

Vergoedingen

1. Reiskostenvergoeding

De daadwerkelijk gemaakte reiskosten voor woon-werk worden vergoed á € 0,12 per kilometer tot een maximum van 20 kilometer enkele reis.

Reizen met OV is mogelijk middels een persoonlijke NS-Business Card. De NS Business Card kan alleen gebruikt worden voor zakelijk reizen inclusief woon werkafstand en niet voor privé. De kosten voor zakelijke reizen worden volledig vergoed.

Voor dienstreizen ontvang je € 0,28 per km.

2. Thuiswerkvergoeding

Op dagen waarop je thuiswerkt ontvang je een vergoeding van €2,- netto per dag.
Deze vergoeding geldt alleen voor functies, waarbij thuiswerken logischerwijs tot de mogelijkheden behoort.

3. Individueel Keuzebudget (IKB)

Je ontvangt een Individueel Keuzebudget, dit is een percentage van je bruto jaarsalaris. Dit kun je flexibel inzetten voor arbeidsvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn. Extra verlofuren? Een nieuwe fiets? Vakantiegeld? Het kan allemaal. Hierdoor kan je uiteindelijk salaris aanzienlijk hoger uitpakken dan de genoemde salarisschalen in de vacatures!

Vitaliteit

1. Werkgeversbijdrage Zorgverzekering

Je ontvangt jaarlijks in december een werkgeversbijdrage voor de kosten van jouw zorgverzekering. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inschaling.

2. Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

De VRR biedt medewerkers een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. Via deze verzekering kun je je inkomen beschermen bij volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschikt. Je maakt zelf de keuze of je van deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering gebruik wil maken. Meer informatie is hier te vinden: Loyalis

3. Fietsregeling

Wij hebben een fietsregeling die het mogelijk maakt met belastingvoordeel een fiets aan te schaffen. Voor het belastingvoordeel geldt een maximum bedrag van € 1.250,00 inclusief BTW. Dit bedrag zal worden verrekend met je Individueel keuzebudget (IKB).

4. Fitnessbijdrage

Vitaliteit en gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom stimuleren wij je om regelmatig te sporten en hebben wij een fitnessregeling van maximaal € 20,- netto per maand of je kunt fitnessen op je werklocatie.

5. Vers fruit

Op iedere (opkomst)locatie staat (bijna altijd 😊) gratis vers fruit.

Verlof

Je ontvangt144 uur wettelijk verlof bij een fulltime aanstelling, aangevuld met bovenwettelijk verlof. Voor schaal 1 tot en met 8 is het bovenwettelijk verlof 15,2 uur bij een fulltime aanstelling en voor schaal 9 en hoger 22,4 uur bij een fulltime aanstelling.

Afhankelijk van jouw leeftijdscategorie ontvang je aanvullend nog leeftijdsverlof.