Security Officer


Lijkt het jou een uitdaging om de veiligheid en beveiliging van kazernes, ambulanceposten en de kantoorlocaties te garanderen en heb jij affiniteit met bedrijfshulpverlening, dan hebben wij een super gave job voor jou!


Jouw werk

Als Security Officer is het verzorgen van de veiligheid en beveiliging van onze gehuurde en in eigendom zijnde panden één van jou belangrijkste kerntaken. Zo zorg je voor de inrichting en het in stand houden van de beveiligingsmaatregelen. Alle locaties zijn standaard voorzien van beveiligingsinstallaties en bouwkundige maatregelen (denk aan SKG hand- en sluitwerk). Het is jouw verantwoordelijkheid om dit goed te onderhouden. Daarnaast gelden er organisatorische maatregelen. Denk hierbij aan huisregels, afspraken over toegang, afsluiting, alarmopvolging en informatiebeveiliging op de werkplek. Voor al deze installatietechnische, bouwkundige en organisatorische maatregelen is een integraal security beleid samengesteld welke door jou wordt onderhouden. Je zorgt voor het beheer van de installaties, werkt samen met onderhoudsinstallateurs en de alarmopvolgingsdienst en ziet toe op naleving van getroffen maatregelen. Je adviseert de directie via kwartaalrapportages, voert risico-inventarisaties uit, houdt incidentregistraties bij en stelt verbetervoorstellen voor.

Naast bovenstaande is ‘data security’ zowel direct als indirect een belangrijk onderdeel van jouw functie. Zo ben je eerstelijns aanspreekpunt voor ontstane of dreigende datalekken, diefstal van hardware of andere incidenten waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in het geding komt. Hiernaast neem je deel aan ons IRT (Incident Response Team) onder leiding van de CIO en trek je samen op met onder meer de afdeling ICT.

Zorg jij voor de veiligheid en beveiliging van onze panden?

Een andere belangrijke kerntaak is het opstellen van beleid, het ontwikkelen van plannen voor de BHV-uitrusting en opleiding op de verschillende locaties en het regelen van de uitvoering hiervan. Dit betekent dat je een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie hebt ingericht, de juiste bezetting hebt geregeld en de bedrijfshulpverleners tijdig en juist getraind zijn. Ook beheer je de ontruimingsplannen en hou je deze actueel en draag je zorg voor het beheer van aanwezige brandveiligheidsvoorziening (denk aan de brandmeldcentrale, noodverlichting en blusmiddelen).

Momenteel wordt er gestart met het optimaliseren van de bedrijfshulpverleningsorganisatie, zodat deze aansluit op het vernieuwde werkomgevingsconcept waarbij rekening is gehouden met sterk wisselende samenstelling van medewerkers. Jij richt de bedrijfshulpverlening zo in dat het flexibel inspeelt op deze manier van werken en draagt zorg voor een adequate BHV uitrusting. Jij vormt daarbij de spil in de organisatie, je vormt beleid, realiseert de plannen en adviseert de directie.

Jij...

….bent integer, flexibel inzetbaar, risicobewust, weet wet- en regelgeving praktisch te vertalen in passende maatregelen en draagt zorg voor een samenhangend geheel van safety en security maatregelen. Je bent gesprekspartner op tactisch en strategisch niveau en voelt je thuis in de veiligheidsorganisatie. Je beschik over organisatiesensitiviteit en weet beleid te vertalen in praktische uitvoering. Je stimuleert en houdt de organisatie risicobewust. Je bent daarnaast communicatief vaardig en schakelt gemakkelijk tussen verschillende afdelingen.

Verder

 • Beschik je over een hbo werk- en denkniveau en een erkend diploma DHM Security Management (of gelijkwaardig).
 • Heb je minimaal 5 jaar werkervaring in het werkveld, waarmee je aantoonbaar securitybeleid hebt ontwikkeld, risico-inventarisaties zelfstandig weet uit te voeren, weet verbetermaatregelen, kosten-batenanalyses voor te stellen en zorgt voor implementatie en risicobewustwording.
 • Heb je ervaring in de bedrijfshulpverlening en beschikt hiervoor over een NIBHV certificaat niveau Ploegleider BHV of Hoofd BHV.
 • Heb je affiniteit met arbo-preventie, Bouwbesluiten en volgt de wet- en regelgeving op gebied van brandveiligheid op de voet.
 • Beschik je bij voorkeur over ervaring in het aansturen van objectbeveiliging en alarmopvolging en beschikt over marktkennis (inkoop beveiligingsdiensten).
 • Heb je ervaring in het beheer en onderhoud van beveiligingssystemen.
 • Heb je ervaring binnen de brandweer of sterke affiniteit met de brandweerorganisatie of een andere hulpverleningsinstantie.
 • Ben je goed in het stellen van prioriteiten en weet goed overzicht te houden.
 • Je hebt geen 9-5 mentaliteit en ben je beschikbaar om tijdens incidenten op te treden 24x7u (omgeving Rotterdam) is een pre.

Wij...

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle 15 burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. De voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de burgemeester van Rotterdam, ing. Ahmed Aboutaleb.

Je team

Binnen de afdeling Huisvesting werk je samen met de teamleiders, jouw collegae van Arbo en de huisvestingsmanager. Je legt verantwoordelijkheid af aan het hoofd huisvesting. Je hebt budgetverantwoordelijkheid voor het in stand houden van installaties en het beheer van contracten voor de alarmopvolging en BHV uitrusting (denk aan AED, EHBO-koffers, BMI). Voor het inbraakmeldsysteem en toegangsverlening werk je samen met partners en zorg je voor het 24/7 operationeel functioneren van de systemen en zie je toe op de alarmopvolging. Wanneer een contractperiode afloopt werk je samen met inkoop en ontwikkel je programma’s van eisen voor het onderhouden van en inkopen van beveiligingsvoorziening en de alarm opvolgingsdienst.

Naast de fysieke beveiliging zorg je voor relatieonderhoud binnen de organisatie, met medehuurders op de locaties en voer je periodiek schouwing uit, spreek je met collega’s en draag je zorg voor opvolging van incidenten (denk aan agressievorming, calamiteiten, diefstal of vermissing). Hierbij werk je intensief samen met Arbo preventieadviseurs op het gebied van Arbo-preventie en met de jurist op het snijvlak van informatieveiligheid.

Arbeidsvoorwaarden

 • Op basis van jouw ervaring word je ingeschaald in de schaal 11 met een salaris van € 3.561,- tot maximaal € 5.169,- op basis van een 36-urige werkweek.
 • Het betreft een fulltime aanstelling (36 uur per week).
 • Je ontvangt een toeslag van 17,05% die je flexibel kunt inzetten voor arbeidsvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn. Extra verlofuren? Een nieuwe fiets? Vakantiegeld? Het kan allemaal!
 • Vitaliteit en gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom stimuleren wij je om regelmatig te sporten en hebben een fitnessregeling van maximaal € 20,- netto per maand en vers fruit op kantoor.
 • We zijn een moderne werkgever, daarom kun je je werk en werktijden (in overleg) flexibel en naar eigen behoefte indelen en behoort (deels) thuiswerken tot de mogelijkheden.
 • De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hanteert een zeer gunstige pensioenregeling bij het ABP. Zo betalen wij twee derde van jouw pensioen.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Rechtspositieregeling Rotterdam, zoals die luidde op 31 december 2019.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

 • Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Peter Bouma, Hoofd Huisvesting per mail naar peter.bouma@vr-rr.nl.
 • Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Team Recruitment via 088-8779000 of per mail naar recruitment@vr-rr.nl.

Direct solliciteren mag natuurlijk ook!

Deze vacature staat open totdat wij de juiste kandidaat hebben gevonden.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een aangepaste selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze  vacature wordt niet op prijs gesteld, delen wel!


Vragen? Neem gerust contact op.

Veiligheidsregio_RR

Team recruitment

Telefoon
088 877 9000
E-mail
recruitment@vr-rr.nl