Zoeken

Er is nog geen beleid voor elektrische auto’s in parkeergarages


Reno Mekes werkt al meer dan 14 jaar voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in verschillende functies. Sinds vier jaar is hij werkzaam als afdelingshoofd risicobeheersing. Deze afdeling is één van de belangrijkste onderdelen van de VRR en houdt zich regionaal bezig met brand-, ruimtelijke veiligheid en evenementenveiligheid.

Wanneer Reno vertelt over de onderwerpen waar hij zich samen met zijn collega’s mee bezig houdt en welke ontwikkelingen hij ziet, wordt gelijk duidelijk dat de verschillende medewerkers van risicobeheersing hun werk helemaal vooraan in de veiligheidsketen uitvoeren. Dat is iets dat niet voor iedereen bekend is. Benieuwd waar jij, als inwoner of bezoeker van regio Rotterdam-Rijnmond, dit kunt merken? Reno geeft een aantal voorbeelden.

vrr wilhelminakade

In de regio worden regelmatig nieuwe bouwprojecten gerealiseerd. De VRR zit vrijwel aan het begin aan tafel met ontwikkelaars om samen te kijken hoe een project zo ontwikkeld wordt, dat het voor gebruikers veilig is en dat er bij calamiteiten door hulpverleners goed en veilig gewerkt kan worden. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de hele omgeving. Een aansprekend voorbeeld is het project Feyenoord City waar in de toekomst de nieuwe kuip gerealiseerd zal worden. Omdat het project aan het water en spoor komt te liggen moet nagedacht worden over de impact die dat heeft op de veiligheid. Kunnen er bijvoorbeeld nog gevaarlijke stoffen over het spoor vervoerd worden? Is er een vluchtroute mogelijk over het water bij een calamiteit? Zaken waar je niet direct aan denkt, maar het werk zeer interessant maakt!

Daarnaast controleert risicobeheersing of er aan de veiligheidsregels wordt voldaan door bijvoorbeeld inspecties te houden. Op dit onderdeel ziet Reno Mekes een belangrijke ontwikkeling. “De rode pen laten wij veel vaker thuis”, zegt Reno waarna hij aangeeft dat zijn team steeds vaker adviseur is om samen met gemeenten, ontwikkelaars en organisaties van evenementen (zoals Eurovisiesongfestival en de Rotterdamse Marathon) te kijken hoe de veiligheid bewaakt kan worden. Minder regelgericht werken, maar meer risicogericht kijken naar een situatie. Dit vraagt om medewerkers die verder kunnen kijken dan de regels, maar juist in de breedte naar een eventueel risico.

En soms zijn er nog geen regels, bijvoorbeeld voor parkeergarages waar in deze tijd natuurlijk steeds vaker elektrische voertuigen geparkeerd staan. Voor de brandweer is het blussen van een brand van een elektrische auto veel lastiger, hoe ga je daar als medewerker van risicobeheersing mee om? “Je zoekt in een dergelijk geval steeds meer de dialoog met alle betrokkenen,’’ aldus Reno. Dit resulteert bijvoorbeeld in het installeren van een automatische blusinstallatie die geïnstalleerd worden. Een mooi voorbeeld van risicogericht adviseren!

Weten wat jij in jouw vakgebied voor regio Rotterdam-Rijnmond kunt betekenen? Bekijk hier alle vacatures.


foto RENO MEKES outlook