Als beleidsadviseur bestuurlijke zaken ben jij de rechterhand van de directeur brandweer. Jij bent dé linking pin tussen de brandweer kolom en het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, dat bestaat uit de burgemeesters van 15 gemeenten. Je maakt onderdeel uit van een hechte en vooruitstrevende organisatie, en werkt mee aan ambitieuze onderwerpen zoals: het vergroten van de duurzame inzet van brandweermensen, het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de organisatie en een visie op brandweerzorg in de toekomst. We willen toonaangevend blijven en nog beter worden in alles wat we doen. Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken!


Jouw werk

Als beleidsadviseur bestuurlijke zaken ondersteun je de directeur brandweer in de breedste zin van het woord in al zijn activiteiten en werkzaamheden, met aandacht voor de lokale, regionale en landelijke overleggen. Jij zorgt ervoor dat de directeur brandweer goed voorbereid op pad gaat.


Zo volg je het Algemeen Overleg Brandweer in de Tweede Kamer en verwerk je de relevante punten in je voorbereiding voor het MT brandweer. Je bent tevens secretaris van het management team brandweer. Zo adviseer jij het MT over kansen die je bij andere directies signaleert en houd je goed de acties en besluiten bij. Anderzijds breng je je collega's op de hoogte over relevante actualiteiten binnen de directie brandweer.
Ook ondersteun je de directeur Brandweer in de contacten met de ondernemingsraad (OR) en tref je hiervoor alle benodigde voorbereidingen.

Als beleidsadviseur bestuurlijke zaken ben jij de linkin pin tussen de brandweerkolom en de gemeenten. Wanneer er bijvoorbeeld raadsvragen worden gesteld in een gemeente over een incident waarbij de brandweer betrokken was, dan zoek jij de juiste contactpersonen binnen de brandweer op die je deze informatie kunnen geven en maakt het antwoord mooi compact en gereed voor verzending. Of wanneer een beleidsmedewerker van de brandweer een besluit nodig heeft van de directeur brandweer voor een op te zetten project. Jij adviseert de medewerker over de juiste besluitvormingsroute, welke personen moeten adviseren op het voorstel en of de OR brandweer moet worden betrokken bij dit besluit.


Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het optimaliseren van de kwaliteit van de besluitvorming en organiseer je het beheer en de verspreiding van besluitvormingsstukken, de interne communicatie over besluiten die betrekking hebben op de brandweer en verzorg je diverse correspondentie namens de directeur brandweer.

Jij...

…hebt ook oog voor de ‘zachte’ kant van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het profileren en uitdragen van de kernwaarden van de brandweer, het onder de aandacht brengen van successen en bijzondere prestaties binnen de organisatie. Maar denk bijvoorbeeld ook aan advies m.b.t. de  ontwikkeling van groepen (bv. MT brandweer) en de organisatie als geheel.
...bent een echte verbinder met goede communicatieve vaardigheden waardoor je goed in staat bent mensen mee te nemen én te stimuleren in de ontwikkelingen van de organisatie op (voornamelijk) het gebied van advisering en besluitvorming. Met betrekking tot (interne) communicatie kun jij je goed uitdrukken in woorden maar ook in beelden. Dit doe je bijvoorbeeld door het maken van vlogs.
...beweegt je makkelijk binnen een grote, complexe organisatie en je bent je bewust van politieke verhoudingen. Uiteraard ben je in staat om helder geformuleerde beleids- en procesdocumenten op te leveren waarin je goed kunt onderbouwen waarom bepaalde besluitvorming plaats moet vinden.

Verder:

 • Beschik je over academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in een bestuurskundige of juridische richting;
 • Bij voorkeur drie tot vijf jaar ervaring op het vakgebied;
 • Ben je analytisch, accuraat, integer, slagvaardig, positief ingesteld, creatief en sensitief;
 • Beschik je over uitstekende organisatie skills en schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
 • Heb je oog voor innovatie en streef je middels een proactieve houding naar een verbetering van de organisatie;
 • Vind je het niet erg om af en toe op onregelmatige tijden te werken indien er ad-hoc uitdagingen ontstaan.

Wij...

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

Hedendaagse veiligheidsrisico’s vragen om een overheid die daadkrachtig en consequent optreedt. In een veiligheidsregio werken de hulpdiensten en gemeenten intensief samen en bieden professionele hulp en bescherming tegen risico’s en bedreigingen. Er wordt nauw samengewerkt met politie, waterschappen, het Havenbedrijf, de Milieudienst DCMR en het Openbaar Ministerie.

Je team

De afdeling Concerntaken ondersteunt en adviseert het bestuur, directie en VRR-organisatie op strategisch en tactisch niveau. Hierbij vervult de afdeling een regisserende en kader stellende rol op het gebied van bestuurlijke en juridische zaken, communicatie en informatiemanagement en daaraan gerelateerde producten en diensten. Het doel is om met deze producten en diensten een geïntegreerde optimale bijdrage te leveren aan de realisatie van de in- en externe organisatiedoelstellingen, zowel dagdagelijks als bij incidenten en crises.

Het team Bestuurlijke en Juridische Zaken ondersteunt, adviseert de directie met betrekking tot bestuurlijke zaken, juridische zaken, integriteit en medezeggenschap. Medewerkers van Bestuurlijke en Juridische Zaken zijn “de ogen en oren” van de directie, brengen risico’s in beeld en zijn soms “troubleshooter” namens de directie. In totaal bestaat het team uit 9 personen, die erg betrokken zijn bij hun werkzaamheden én collega’s. Het is een erg collegiaal team waarbij iedereen voor elkaar klaarstaat en er geen hiërarchie heerst.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een fulltime aanstelling (36 uur per week), 32 uur per week is bespreekbaar.
 • Op basis van ervaring word je ingeschaald in salarisschaal 12 met een salaris van € 4236,- tot € 5814,- op basis van 36 uur.
 • Wil je 40 uur werken? Dan bouw je gemiddeld 25 ADV dagen per jaar op.
 • We zijn een moderne werkgever, daarom kun je je werk en werktijden flexibel en naar eigen behoefte (in goed overleg) indelen en behoort (deels) thuiswerken tot de mogelijkheden.
 • Je ontvangt een toeslag van 17,05% die je flexibel kunt inzetten voor arbeidsvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn. Extra verlofuren? Een nieuwe fiets? Vakantiegeld? Het kan allemaal!
 • Vitaliteit en gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom stimuleren wij je om regelmatig te sporten en hebben we een fitnessregeling van maximaal € 20,- netto per maand en vers fruit op kantoor.
 • De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hanteert een zeer gunstige pensioenregeling bij het ABP. Zo betalen wij twee derde van jouw pensioen.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Gemeente Rotterdam.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

 • Arianne Verhage (Teamleider Bestuurlijk Zaken) via 06 1063 3203.
 • Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Team recruitment via 088-8779000 of recruitment@vr-rr.nl

Direct solliciteren mag natuurlijk ook! Via onderstaande sollicitatiebutton ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief.

De sluitingsdatum voor deze vacature is maandag 12 oktober a.s.

Deze vacature staat open totdat wij de juiste kandidaat hebben gevonden.

De VRR werkt zonder tussenkomst of hulp van werving en selectiebureaus.


Vragen? Neem gerust contact op.

Victor Verloop

Viktor Verloop (recruiter)

Telefoon
088 877 9000
E-mail
recruitment@vr-rr.nl