Kwartiermaker GHOR


De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) coördineert bij rampen en crises de samenwerking en opschaling van de geneeskundige hulpverlening en draagt bij aan een goede voorbereiding daarop. In verband met ontwikkelingen zoals herziening van wet- en regelgeving, en de daaraan verbonden ‘contourennota’, versterking crisisbeheersing en brandweerzorg staat de GHOR op het punt zich verder door te ontwikkelen. Voor deze doorontwikkeling zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker, die zich met name richt op werkzaamheden die gericht zijn op de voorbereiding op crisisbeheersing en rampenbestrijding inclusief strategische advisering en informatievoorziening, de zogenoemde 'koude' taken.


Jouw werk

De GHOR houdt zich namens de Directeur Publiek Gezondheid (DPG), binnen de VRR, bezig met de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij grootschalige incidenten, maakt afspraken met de verschillende geneeskundige hulpverleningsorganisaties over hun rol bij crises en geeft daartoe ook advies over risicobeheersing en crisisbeheersing aan andere overheden, gemeenten en evenementenorganisaties.

De complexiteit van de samenleving neemt toe, met nieuwe risico’s en dreigingen tot gevolg. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest die impact hebben op de GHOR zoals de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s, de Corona-crisis en de ontwikkelingen rondom de herinrichting van de acute zorg. Dit vraagt om een hernieuwde zienswijze van de verantwoordelijkheid, de taken, de aanpak, en de positie van de GHOR op het snijvlak van de acute gezondheidszorg, de publieke gezondheidszorg en het veiligheidsdomein.

Zorg jij voor een toekomstbestendige GHOR?

De DPG moet hierbinnen slagvaardig kunnen opereren en heeft behoefte aan versterking van de relatie tussen de DPG en de GHOR, meer concreet: strategische advisering door de GHOR, versterking van het netwerk in de witte kolom en invulling van de nieuwe wettelijke taken. Als Kwartiermaker richt jij je op een toekomstbestendige inrichting van de afdeling en samenwerkingsverbanden, met een duidelijk focus op het versterken van de “koude taken” en het opbouwen en managen van een netwerk. Concreet komt dit neer op onder andere:

Verdere uitwerking van het onderscheid tussen ‘warme’ en ‘koude’ taken;

 • Maken van een businesscase met daarin de uitwerking van taken en benodigde competenties van de ‘koude’ adviestaken; Nader onderzoek naar de daarvoor benodigde uitbreiding in capaciteit;
 • Verdere uitwerking van de verantwoordelijkheidsverdeling en versterking van de samenwerking tussen GHOR en ROAZ;
 • Draagt bij aan de wederzijdse samenwerking binnen de directie Risico- en Crisisbeheersing, onder andere op terrein van scenariodenken, informatievoorziening;
 • Herontwerp van het deelproces ‘evenementenadvisering’ bij de GHOR.

Jij...

...hebt sterke affiniteit met vernieuwing en ontwikkeling ten aanzien van vakinhoudelijke en organisatieonderwerpen. Je motiveert medewerkers door eigen enthousiasme en energie. Ook ben je verbindend en toegankelijk voor zowel je eigen team en andere afdelingen binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Andere externe partijen en netwerken met wie je samenwerkt zijn zorgsectoren, zorgverleners en zorgketens, Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), Ambulancedienst en de DPG. Je schakelt makkelijk en snel op alle niveaus. Je hebt kennis van en ervaring in het geneeskundige werkveld, bent flexibel, verbindend, overtuigend, zelfstandig en kan de praktijk vertalen naar strategisch niveau en andersom.

Verder:

 • heb je een WO opleiding afgerond;
 • heb je aantoonbaar affiniteit met het werkveld GHOR dan wel risico- en crisisbeheersing;
 • heb je ervaring in een managementfunctie in een vergelijkbaar stakeholder speelveld;
 • heb je ervaring met leidinggeven aan hoog opgeleide professionals.

Wij...

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle 13 burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. De voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de burgemeester van Rotterdam, ing. Ahmed Aboutaleb.

Wij zijn lid van 010 Inclusief, het Rotterdamse Platform tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Samen met andere Rotterdamse organisaties, maken wij ons sterk vóór gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Je team

De afdeling GHOR is binnen de VRR ondergebracht bij de directie Risico- en Crisisbeheersing en bestaat op dit moment uit 12 personen/medewerkers die deels werkzaam zijn in een piketfunctie. Het team kent daarnaast een groot netwerk van piketfunctionarissen in andere onderdelen van de VRR en GGD. Het team bestaat uit zeer ervaren professionals, met allen hun eigen aandachtsgebieden. De druk op het team is de afgelopen jaren toegenomen onder andere door de Corona-crisis en de teamleden hebben zich daarbij altijd flexibel opgesteld. De betrokkenheid van de collega’s binnen de GHOR is erg groot. Zij gaan graag samen met de Kwartiermaker GHOR aan de slag met de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige afdeling GHOR.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je wordt ingeschaald in schaal 13. Afhankelijk van ervaring kan een waarnemingstoelage worden toegekend naar schaal 14 wat neerkomt op een salaris van € 5.344,-  tot € 7.774,- (36 uur).
 • Het betreft een tijdelijke rol tot eind 2023 met een mogelijke verlenging tot een jaar. Het is aan jou als kwartiermaker om te komen tot een inrichtingsplan voor de afdeling GHOR, waarin de aansturing van de afdeling ook een plek dient te krijgen.
 • Wil je 40 uur werken? Dan bouw je gemiddeld 25 ADV dagen per jaar op.
 • Je ontvangt een flexibele toeslag van 18,63%. Extra verlofuren? Een nieuwe fiets? Vakantiegeld? Het kan allemaal!
 • Vitaliteit en gezondheid vinden wij belangrijk, daarom bieden we een fitnessregeling van maximaal € 20,- netto per maand of de mogelijkheid om op werklocatie te sporten. Ook is er vers fruit op kantoor.
 • Wij werken hybride. Dat betekent dat je in afstemming met je team tijd- en plaats onafhankelijk werkt.
 • Wij hanteren een gunstige pensioenregeling bij het ABP: wij betalen 2/3e van jouw pensioenpremie.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAR UWO Veiligheidsregio’s, zoals die luidde op 2 januari 2023.


Sollicitatieproces


Voor deze vacature geldt het volgende:

 • Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang.
 • Deze vacature staat open totdat wij de juiste kandidaat hebben gevonden.
 • Om bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te kunnen werken, dien je in het bezit te zijn van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze zal aan het einde van het sollicitatieproces worden aangevraagd.
 • Wij werken zonder tussenkomst of hulp van werving- en selectiebureaus.
 • Na indiensttreding word je gevraagd de ambtseed af te leggen.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

 • Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Arie Wijten Directeur Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond via Arie.Wijten@vr-rr.nl of Yvonne van Duijnhoven, DPG via ythp.vanduijnhoven@rotterdam.nl of 06-27024299.
 • Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met team Recruitment via het algemene nummer 088-8779000 of recruitment@vr-rr.nl.

Vragen? Neem gerust contact op.

Veiligheidsregio_RR

Team recruitment

E-mail
recruitment@vr-rr.nl
Whatsapp
Stuur ons een WhatsApp!