Interim manager Crisisbeheersing


Als Interim manager richt jij je op de team- en persoonlijke ontwikkeling van het team Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ook zorg jij voor duidelijke focus en prioritering van het werk.


Jouw werk

De afdeling Crisisbeheersing vervult op dit moment een voorbereidende en coördinerende rol binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarbij ligt de focus op de uitvoering van wettelijke taken en crisisbeheersingsaspecten van maatschappelijke ontwikkelingen, denk aan energietransitie, klimaatadaptatie, maar ook digitalisering en sociaal-economische ontwikkelingen. De ontwikkelingen binnen Rotterdam-Rijnmond, Nederland en de wereld bepalen focus en prioritering, waarbij de VRR 24/7 voorbereid moet zijn op het coördineren van de bestrijding van de ramp of crisis.

Als Interim manager geef je leiding aan de medewerkers van de afdeling Crisisbeheersing. Je stuurt inhoudelijk op hoofdlijnen. De medewerkers zelf zijn deskundig op hun werkgebied. Je hebt met name de focus op teamontwikkeling. Je faciliteert het team in het dagelijkse werk en begeleidt de medewerkers in het teamproces en hun persoonlijke ontwikkeling. Na een tijd van Corona en de opvolging van de ene crisis na de andere crisis, is dit één van de prioriteiten.

Ga jij aan de slag als Interim manager Crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond?

Een ander belangrijk aandachtspunt is het in beeld brengen van de werkvoorraad. De werkdruk binnen de afdeling Crisisbeheersing is hoog en achterstanden zijn ontstaan. Samen met het team zorg je ervoor dat de juiste prioriteiten worden gesteld, dat achterstanden worden weggewerkt en dat de lopende processen op orde zijn. Hierin ligt de uitdaging in de juiste prioritering aanbrengen en keuzes maken, waarbij verschillende belangen worden meegewogen.

Gelijktijdig aan jouw inzet als Interim manager zal een onderzoek plaatsvinden naar een toekomstbestendige inrichting van de afdeling en samenwerkingsverbanden, met als doel de multidisciplinaire uitvoeringsprocessen operationeel te maken en houden. In dit proces zal je nauw samenwerken met de programmamanager die hiermee aan de slag gaat. In dit licht is het belangrijk dat je vorm geeft aan de strategische personeelsplanning binnen de afdeling, zodat de afdeling Crisisbeheersing klaar is voor de toekomst.

Jij...

... bent verbindend en toegankelijk voor zowel je eigen team, andere afdelingen binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en andere externe partijen en netwerken. Je schakelt makkelijk en snel op alle niveaus. Je bent een stevige gesprekspartner en in staat om besluiten te nemen op verschillende niveaus.

Verder:

 • Heb je een WO opleiding afgerond;
 • Heb je aantoonbaar affiniteit met het werkveld Crisisbeheersing;
 • Heb je ervaring met leidinggeven aan hoog opgeleide professionals.

Wij...

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle 15 burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. De voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de burgemeester van Rotterdam, ing. Ahmed Aboutaleb.

Wij zijn lid van 010 Inclusief, het Rotterdamse Platform tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Samen met andere Rotterdamse organisaties, maken wij ons sterk vóór gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Je team

De afdeling Crisisbeheersing heeft een voorbereidende en coördinerende rol binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Crisisbeheersing is een continu multidisciplinair proces dat erop is gericht in geval van een crisis in de (fysieke) veiligheid een groot aantal betrokken diensten te laten functioneren als één samenhangende organisatie, met als doel de crisis gezamenlijk en zo doelmatig mogelijk te bestrijden.

De afdeling Crisisbeheersing bestaat op dit moment uit 13 medewerkers die werkzaam zijn als beleidsadviseur, projectleider of functioneel beheerder. Het team bestaat uit zeer ervaren, hoog opgeleide professionals, met allen hun eigen aandachtsgebieden. De druk op het team is de afgelopen jaren toegenomen en de teamleden hebben zich daarbij altijd flexibel opgesteld. De betrokkenheid van de collega’s binnen Crisisbeheersing is erg groot. Zij gaan graag samen met de jou en de programmamanager doorontwikkeling crisisbeheersing aan de slag met de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige afdeling crisisbeheersing.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een tijdelijke opdracht. De inhuur verloopt via onze intermediair (De Staffinggroep).
 • Maximaal uurtarief ligt op €125,- inclusief reiskosten, exclusief BTW.
 • Het betreft een tijdelijke rol voor de duur van een jaar, met een optie tot verlenging.
 • Van 27 tot 32 uur per week, afhankelijk van tarief en beschikbaarheid.

Sollicitatieproces


Voor deze vacature geldt het volgende:

 • Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang.
 • Deze vacature staat open totdat wij de juiste kandidaat hebben gevonden.
 • Om bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te kunnen werken, dien je in het bezit te zijn van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze zal aan het einde van het sollicitatieproces worden aangevraagd.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

 • Voor Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Annemarie van Daalen, Directeur Risico & Crisisbeheersing via 06-10018556 of annemarie.vandaalen@vr-rr.nl.
 • Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met team Recruitment via het algemene nummer 088-8779000 of recruitment@vr-rr.nl.

Direct solliciteren mag natuurlijk ook!


Vragen? Neem gerust contact op.

Veiligheidsregio_RR

Team recruitment

Telefoon
088 877 9000
E-mail
recruitment@vr-rr.nl
Whatsapp
088 877 9225