Zoeken

Interim Hoofd Vakbekwaamheid


Breevaartstraat - Rotterdam
in overleg
36
HBO - WO

We zijn op zoek naar een interim Hoofd van de afdeling Vakbekwaamheid (per direct tot oktober / november 2021). Het interim Hoofd Vakbekwaamheid is verantwoordelijk voor de transitie van de afdeling Vakbekwaamheid naar een toekomstbestendig, dynamisch en slagvaardig onderdeel van de Brandweer organisatie. Als interim Hoofd Vakbekwaamheid schakel je makkelijk tussen abstracte en concrete zaken en weet je een goede balans te vinden en (ook onder druk) te houden, tussen mensgericht en resultaatgericht.


Jouw werk

Deze interim klus heeft focus op drie speerpunten, zijnde:
1. Zorgdragen voor een goede verbinding onderling binnen de afdeling en de gehele keten binnen de organisatie
2. Visie op vakbekwaamheid om op lange termijn toonaangevend te zijn en blijven
3. Plan opstellen en een afdelingsontwerp maken, voor de doorontwikkeling van de afdeling Vakbekwaamheid

             

Dit vraagt:

• Kennis van en ervaring met verandertrajecten in operationele organisaties

• Visie op de wereld van Vakbekwaam worden en blijven en kennis en ervaring binnen de Brandweer en/of Veiligheidsregio of een daaraan gelieerde organisatie:
  o Aantoonbare ervaring met het inspireren van medewerkers met eigen visie op vakbekwaamheid
  o Diepgaande kennis van onderwerpen als leren en ontwikkelen
  o Overdragen van inhoudelijke kennis en ondersteunen van verbeterprocessen, denk hierbij aan het door ontwikkelen van lesmethodes, -materiaal, leeromgevingen etc.

• Aantoonbare ervaring met vormen en uitdragen van een visie, alsmede het verbinden en inspireren van medewerkers en omringende afdelingen, zoals:
  o Zichtbaarheid op de werkvloer, intrinsieke motivatie om te leren medewerkers kennen en met een scherp oog individuele behoeften en drijfveren van medewerkers en voor de behoefte van de groep als geheel, maar ook door bijvoorbeeld deelname aan en evaluatie van oefeningen, opleidingen en trainingen
  o Het creëren van een veilige omgeving, waarbij de communicatie open is en waarbij feedback constructief kan worden gegeven
  o Het ondersteunen van medewerkers bij de invulling van taken en het stimuleren om ruimte en verantwoordelijkheid te nemen
  o Het inspireren, enthousiasmeren van mensen en afdelingen om het beste uit zichzelf en elkaar te halen, samen te werken en door te ontwikkelen als mens, team, afdeling en organisatie

Jij...

beschikt over de kennis en vaardigheden om deze rol op interim basis succesvol uit te voeren. En je bent op korte termijn beschikbaar.

Wij...

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

Hedendaagse veiligheidsrisico’s vragen om een overheid die daadkrachtig en consequent optreedt. In een veiligheidsregio werken de hulpdiensten en gemeenten intensief samen en bieden professionele hulp en bescherming tegen risico’s en bedreigingen. Er wordt nauw samengewerkt met politie, waterschappen, het Havenbedrijf, de Milieudienst DCMR en het Openbaar Ministerie.

Je team

De afdeling Vakbekwaamheid van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond is onderverdeeld in twee teams: het team Vakbekwaam Worden & Blijven en het team Ondersteuning & Planning. Jij geeft leiding aan het team Vakbekwaam Worden & Blijven en faciliteert samen met je collega’s de vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers. Zelf ben je onderdeel van het team van leidinggevenden waarbij je met elkaar sturing geeft aan de afdeling Vakbekwaamheid. Het is een hecht team van gedreven leidinggevenden die graag een professionaliseringsslag willen maken met deze mooie afdeling. De locatie waar je werkzaam bent ligt aan de Breevaartstraat 1, Rotterdam.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

  • Michiel van Kruijsbergen Directeur Brandweer, 06 - 53 47 67 33 of mail Michiel.vanKruijsbergen@vr-rr.nl..
  • Robert Smit (Team Recruitment) via 06 10 96 41 35 of recruitment@vr-rr.nl.

Tijdens Corona: In verband met het coronavirus hanteren wij een aangepaste selectieprocedure.

Deze vacature staat open totdat wij de juiste kandidaat hebben gevonden. Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

De VRR werkt zonder tussenkomst of hulp van werving en selectiebureaus.


Vragen? Neem gerust contact op.

Victor Verloop

Viktor Verloop (recruiter)

Telefoon
088 877 9000
E-mail
recruitment@vr-rr.nl