Zoeken

Je vindt hier een zeer uitdagende ICT-omgeving die je bijna nergens ziet.


John van der Plas is sinds 1,5 jaar werkzaam als ICT-manager bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). John is bij uitstek de persoon om te kunnen vertellen waarom ICT zo belangrijk is voor de veiligheid van regio Rotterdam-Rijnmond en welke uitdagingen daarbij komen kijken binnen de VRR. Dat komt natuurlijk omdat hij verantwoordelijk is voor het ICT-landschap, maar ook omdat hij voor andere profit-organisaties heeft gewerkt. Hierdoor kan hij belangrijke verschillen te benoemen en geeft hij een inzicht in zaken die je niet direct verwacht als ICT’er.

De VRR heeft zeer veel verschillende applicaties die ervoor zorgen dat de veiligheid in deze grote regio gewaarborgd wordt. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de geografische applicaties waardoor de brandweer en ambulance weten waar zij moeten zijn, hoe ze er het beste/snelst kunnen komen en wat ze daar kunnen verwachten. De applicaties kennen de gehele regio Rotterdam, de haven en het industriegebied. Deze informatie is essentieel voor de hulpverleners om veilig te kunnen werken. De uitdaging hierin is dat informatie snel en duidelijk beschikbaar moet zijn voor medewerkers, maar de privacy voor de burgers moet natuurlijk gewaarborgd blijven.

32744199_582253072143055_6908386562686320640_n

Daarnaast hebben alle voertuigen devices om 24/7 met elkaar te kunnen communiceren. Uitval van deze devices kan natuurlijk gevaarlijke situaties geven en voor ICT is het de uitdaging om te waarborgen dat alles goed blijft werken.

De komende jaren vindt er een grote transitie plaats naar de Cloud. Er is steeds meer behoefte om vanaf elke willekeurige plek en elk device te kunnen werken en samenwerken te werken met collega’s en ketenpartners en om snel mee te kunnen gaan met nieuwe onwikkelingen. Hiervoor zijn al veel stappen gemaakt en die ontwikkeling zet zich door. Voor een ICT‘er een zeer interessante tijd om in te stappen, aldus John die ook nog een voorbeeld noemt van Talking Traffic waar nu over wordt nagedacht. Dit is een systeem waarbij hulpverleningsvoertuigen verkeerslichten kunnen beïnvloeden voor een nog snellere aanrij tijd. Ook hierbij ben je als ICT‘er zijdelings betrokken.

Deze veranderingen vragen andere vaardigheden en kennis van het ICT-team. Het “sleutelen” aan een pc zal steeds minder voorkomen. Steeds meer zal de ICT‘er over een applicatie heen moeten kijken om te bepalen hoe alles in elkaar haakt en de gebruiker adviseren in plaats van zaken repareren. Ook de verschillende toepassingen van Microsoft worden steeds belangrijker. Zo wordt in deze Covid-tijd zeer veel gebruik gemaakt van Teams en worden veel vragen over het gebruik gesteld.

John: ‘’Het is echt een ontzettend complexe en uitdagende organisatie waarin je als ICT‘er je ambitie kwijt kan. Een goed moment om in te stappen!’’

Weten wat jij in jouw vakgebied voor regio Rotterdam-Rijnmond kunt betekenen? Bekijk hier alle vacatures.


john van der plas