Communicatie is veel meer dan woordvoering.


Lindy Schotman is sinds 2016 teamleider communicatie binnen de Veiligheidsregio. Haar team heeft een belangrijke rol binnen heel veel verschillende onderdelen van deze grote organisatie. De buitenwereld ziet het team vaak, omdat zij regelmatig als woordvoerders werken en daardoor vaak bij crisismomenten in de spotlight staan. Maar het team doet veel meer dan woordvoering. Lindy vertelt je wat voor onderwerpen er allemaal op de communicatie tafel liggen.

‘’Wij hebben natuurlijk onze externe communicatie taken waarbij je kan zeggen dat het verdeeld is in crisiscommunicatie, risicocommunicatie en algemene informatieve communicatie voor de 1,2 miljoen inwoners plus de bezoekers van onze regio. Maar daarnaast zijn wij ook nadrukkelijk bezig om via interne communicatie onze medewerkers te informeren en hen te helpen om hun werk goed te kunnen uitvoeren. We zijn als team verantwoordelijk voor alle corporate communicatie’’ aldus Lindy Schotman.

Meldkamer-Rotterdam-DRF_RMW2759-bewerkt-1200

Wij kijken continu naar wat er speelt in de maatschappij en onze directe omgeving. Daarbij zijn wij veel in gesprek met onze ketenpartners om te kijken hoe wij op een eenduidige manier naar buiten kunnen communiceren. Daarnaast werken wij op grote landelijke projecten samen met alle veiligheidsregio’s. Een mooi voorbeeld daarvan is de campagne “Geen spoed wel brandweer”. Onze projectleider Daniel heeft daarin een grote rol gehad en inmiddels is het in alle regio’s doorgevoerd.

Intern adviseren wij managers hoe zij hun projecten over de bühne kunnen brengen. Daarbij zorgen wij ervoor dat de vormgeving er top uitziet in onze huisstijl. Wij maken daarin gebruik van visuele aspecten zoals foto, video en animaties. Uniek aan onze veiligheidsregio is dat wij een eigen AV-team in huis hebben, daarin zijn wij de enige in Nederland. Zij maken producties op professioneel niveau en kunnen snel schakelen voor de VRR. Naast deze visuele aspecten lezen wij ook mee als er rapporten worden gepubliceerd. Daarin adviseren wij op de leesbaarheid voor de ontvanger. Is het duidelijk wat wij bedoelen met onze adviezen en inspectierapporten?

Een goed voorbeeld is ook de omgevingswet die recent in werking is getreden. Deze wet zorgt ervoor dat wij als VRR anders met regelgeving om gaan en meer risico gericht gaan adviseren en communiceren. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers de juiste communicatieve mindset krijgen om hiermee om te gaan.

Ook het publiek wordt door ons geïnformeerd. Dat betekent natuurlijk dat wij doelgroepgerichte informatie op onze eigen websites en social mediakanalen publiceren. Maar ook is er intensief contact met kranten en (lokale) omroepen, zodat wij via artikelen en interviews onze visie en informatie kunnen delen. Ook zorgen wij ervoor dat er vanuit de VRR professionele webinars gefaciliteerd worden.

Lindy Schotman “Het is een zeer breed scala aan onderwerpen en projecten waar wij aan bijdragen en dat is misschien wel het leukste aan onze rol!”

Weten wat jij in jouw vakgebied voor regio Rotterdam-Rijnmond kunt betekenen? Bekijk hier alle vacatures.


Lindy Schotman